BoxingStar
Trending Searches :

All

Popular FAQ

หลังวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ระบบจะไม่รองรับการล็อกอินด้วย Facebook
เราจึงได้เตรียมบริการเชื่อมต่อการล็อกอิน Facebook ไว้ให้
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถล็อกอินเข้าเกมด้วยการเชื่อมต่อบัญชี Facebook ได้

[ไปยังบริการเชื่อมต่อการล็อกอิน]

※ ข้อมูลที่จำเป็น
① ชื่อเล่นตัวละครที่เชื่อมต่อไว้กับบัญชี Facebook
② ชื่อเล่นตัวละครที่สร้างใหม่ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม OS เรียบร้อยแล้ว (ต้องมีเลเวลไม่เกิน 30 และไม่มีประวัติการชำระเงินมาก่อน)
* ไอดีเดิมและไอดีใหม่จะต้องเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์เดียวกันเท่านั้นจึงจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้
โปรดตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เราจะช่วยเหลือคุณภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น
หากเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อล็อกอินด้วยบัญชีที่เชื่อมต่อใหม่ภายในหนึ่งสัปดาห์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 1:1Was FAQ Helpful? 207

หากใช้แพลตฟอร์ม 'Apple' จะสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
แม้ว่าการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มจะไม่ได้ตั้งค่าทันทีหลังจากเริ่มเกม แต่สามารถเชื่อมต่อได้ในภายหลังที่แท็บ 'เมนู > ตั้งค่า'Was FAQ Helpful? 44

หลังติดตั้งเกม เมื่อเลือกวิธีการล็อกอิน สามารถเลือกได้โดยระบบ Android สามารถเชื่อมต่อกับ Google Play/Facebook และ iOS สามารถเชื่อมต่อกับ Apple ID/Game Data/Facebook หลังจากเริ่มเกมแล้ว แม้จะไม่ได้ทำการเชื่อมต่อบัญชี ก็สามารถเชื่อมต่อได้ภายหลังที่ เมนู > แท็บตั้งค่าWas FAQ Helpful? 30

หลังติดตั้งเกม เมื่อเลือกวิธีการล็อกอิน สามารถเลือกได้ทันที แม้จะไม่ได้ทำการเชื่อมต่อบัญชีหลังจากเริ่มเกมแล้ว ก็สามารถเชื่อมต่อได้ภายหลังที่ เมนู > ตั้งค่าWas FAQ Helpful? 487

สามารถเลือกวิธีการล็อกอินได้หลังจากติดตั้งเกม สำหรับ Android สามารถเชื่อมต่อกับ Google Play / Apple ได้ และสำหรับ iOS สามารถเชื่อมต่อกับ Apple / Game Center ได้ แม้จะไม่ได้ตั้งค่าทันทีหลังจากเริ่มเกม แต่สามารถเชื่อมต่อได้ในภายหลังที่แท็บเมนู > ตั้งค่าWas FAQ Helpful? 3
General FAQ

สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ที่แถบแจ้งเตือนในเมนูตั้งค่าWas FAQ Helpful? 17

หากตัวละครมีการต่อสู้อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง กรุณาปิดเกมแล้วเปิดใหม่Was FAQ Helpful? 14

สามารถแก้ไขชื่อตัวละครได้ในหน้าโปรไฟล์ของฉันผ่านปุ่มแก้ไขด้านข้างชื่อตัวละครของตัวเอง สามารถใช้ทองเพื่อเปลี่ยนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งWas FAQ Helpful? 43

สามารถนำไปกรอกได้ที่ คูปอง ในแถบศูนย์บริการลูกค้าในเมนูตั้งค่า 

สำหรับนักมวยที่ใช้ iOS จะไม่มีหน้าต่างสำหรับกรอกโค้ดคูปองในเกม
กรุณากรอกโค้ดคูปองในเพจลงทะเบียนคูปอง 
เพจกรอกคูปอง : https://boxingstar-coupon.433live.com/Was FAQ Helpful? 19

แม้ว่าจะลบบัญชีไปแล้ว แต่ยังมีช่วงที่สามารถยกเลิกการลบบัญชีได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในช่วงเวลานั้นเกมจะยังเก็บข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ คุณสามารถกลับมาเล่นเกมอีกครั้งได้ภายในช่วง 7 วันที่อนุญาตให้ยกเลิกการลบบัญชี แต่หากเลยช่วงดังกล่าวไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการลบบัญชีได้และไม่หลงเหลือข้อมูลเกมอีกต่อไป ดังนั้นโปรดระมัดระวังWas FAQ Helpful? 23
Notice
Maintenance
Transfer to DNS can cause intermittent connection failures. We ask for your understanding of the inevitable inconvenience and we will do our best to improve our service.
Check Date
05/11/2020

SUBMIT A TICKET